Www speed dating com japanese dating chat

Posted by / 27-Nov-2019 12:31

Creating an atmosphere that is at once casual and comfortable. For those that prefer the same simplified experience in matchmaking we offer our 'Date Nights' free of contracts or commitments.

It's as simple as selecting your package, telling us your preferences and allowing us to arrange the evening. Sought after for our popularity, the personal service we offer and an unparalleled selection of daters you want to meet.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa .

Veľmi oceňujem snahu organizátora organizovať tieto podujatia. V porovnaní s online dopisovaním, je tento spôsob zoznamovania oveľa praktickejší a zaujímavejší." Andrea Kakašová, so sídlom Levočská 5, 040 12 Košice, IČO: 50891073, (ďalej ako Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov chráni osobné údaje návštevníkov webových stránok v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, a to Nariadením Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov. Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov. Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje portálu – organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: Vek, Rodinný stav, Výška(cm), Váha (kg), Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, Som veriaci/veriaca, Mám dieťa/deti, Som fajčiar/fajčiarka, Aktuálne zamestnanie (alebo posledné zamestnanie), Svoj voľný čas trávim nasledovne:, Obľúbená hudba, Obľúbený žáner filmov, Obľúbený šport, Moje silné stránky, Moje slabé stránky, Ktoré 3 vlastnosti by o Tebe prezradili Tvoji priatelia, Moje 3 hlavné priority v živote, Som -Introvert/Extrovert, Väčšinu času sa považujem za Vážneho/Vtipného, Preferujem Stereotyp/Dobrodružstvo, Väčšinu času som Optimista/Realista, Som voči iným Dominantný/Submisívny, Ako často robím kompromis Veľmi často/Iba zriedkavo, Akú dôležitosť má v Tvojom živote láska, Môj vzťah k: deťom, zvieratám, mojim rodičom a fotografia, ktorú používateľ vybral a poslal ju organizátorovi cez registračný formulár, ktorý využíva pre tieto účely na stránke https:// s osobami, s ktorými podľa porovnávania dotazníkov vyšla zhodnosť odpovedí používateľov na rovných 50% alebo na viac ako 50%. e) Zdieľanie obsahu webovej stránky na sociálnej sieti Facebook Webová stránka umožňuje zdieľať konkrétnu podstránku na sociálnej sieti Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Nevyužívame aktívny Facebook plugin, ktorý by monitoroval Váš pohyb na našich webstránkach a ukladal počas pohybu na stránkach cookies tretej strany (Facebooku).a) Odoslanie emailovej správy Odoslaním emailovej správy s dopytom/otázkou cez webovú stránku súhlasíte, aby prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, text správy Meno a prievisko, e-mailová adresa, text správy spracúvame za účelom odpovede na Váš dopyt/otázku. b) Registrácia odberu noviniek Registráciou odberu noviniek súhlasíte aby prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (emailová adresa) na účely zasielania noviniek a informácií ohľadne nových stretnutí speed dating a to na obdobie 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Tieto údaje máme uložené v zabezpečenej databáze a neposkytujeme ich tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Vaše telefónne číslo alebo emailová adresa môže byť použita pre kontaktovanie Vás ohľadom podujatia, o ktorom si môžme myslieť, že by ste mali záujem navštíviť pokiaľ nás mailom nepožiadate aby vaše kontaktné údaje boli vymazané z našej databázy. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah webových stránok, na ktoré ste sa z našej stránky preklikli.Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. Účasťou na speed dating podujatí, nám dávate povolenie poskytnúť krstné meno, priezvisko a telefónne číslo príp. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje portálu súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, fakturačná adresa, vek, telefónne číslo a e-mailová adresa a to za účelom registrovania sa na zoznamovacie podujatie a zaradenia do databázy. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. Zdieľaním obsahu webovej stránky alebo podstránky na sociálnej sieti Facebook súhlasíte, aby Facebook ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade so svojimi Zásadami využívania údajov. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za správnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií, ktoré obsahujú iné webové stránky, ani za škody, ktoré Vám vzniknú použítím alebo nepoužitím týchto informácií.Po registrácií v registračnom formulári ti zašleme podrobné informácie o mieste a čase konania.Ak ti termín a miesto bude vyhovovať uhradíš vstupný poplatok.

www speed dating com-20www speed dating com-26www speed dating com-12

A low key, sophisticated approach to dating in Minneapolis.

One thought on “www speed dating com”